فروشگاه

فروش آثارهنرمندان

                                                                                اين بخش شامل آثارفروشي اعضاي انجمن وهنرجويان مي باشد. فروش در محل خانه سفال تبریز بوده و فروش برای کلیه عموم شهروندان آزاد می باشد

ادامه مطلب ...

آموزش

آموزش کلیه مراحل مربوط به سفالگری

 

نقاشي روي سفال (خاك سفيد) در سه سطح: مقدماتي،پيشرفته،تكميلي و چرخكاري با خاك سفيددر سه سطح:مقدماتي،پيشرفته،تكميلي

ادامه مطلب ...

نمایشگاه

نمایشگاه هنرمندان خانه سفال تبریز image

نمايشگاه آثار استادفريده تطهيري مقدم
نمايشگاه آثارهنرمندان وهنرجويان عضوانجمن
نمايشگاه آثاراساتيدمرحوم احمدوعباس قابچي

ادامه مطلب ...

06
تیر 93

حجم های فروشی

 

دراین اثار به پیشوازحیاط پر از زنبق های طلایی وبنفش موزه زنده سفال تبریزمی رویم. پرنده ها ترانه بها ررا می سرایند.

             

کد:1                                                              کد :2                                                                           کد:3

نوع حجم:کاسه وبشقاب                                      نوع حجم: تنگ خیامی                                                         نوع حجم:پیاله پایه دار

ابعادحجم:قطر کاسه 24سانتیمتر                           ارتفاع حجم:35سانتیمتر                                                       ابعادحجم:قطرپیاله14سانتیمتر

قطر بشقاب30سانتیمتر                                      تکنیک اجرا:نقاشی وبرجسته کاری زیرلعاب                              تکنیک اجرا:نقاشی زیرلعاب

تکنیک اجرا:نقاشی زیرلعاب                              قیمت:2500000  ریال                                                          ارتفاع:10سانتیمتر

قیمت:یک جفت2500000ریال هرعدد1250000ریال                                                                                    قیمت:450000  ریال

ادامه حجم های فروشی
01
شهریور 92

اطلاعیه


ثبت نام شروع شد: